Kompenzace jalové energie, vybavení rozvaděčů, regulátory jalového výkonu - NOVAR, kondenzátorové stýkače

Odběratelé elektrické energie, opravdu není nutné platit svému dodavateli elektrické energie přirážku za jalovou energii. Pokud je na Vaší faktuře za el. energii částka za: „přirážka za dodanou jalovou energii“ pak jsou následující informace určeny právě pro Vás.

 

Kompenzace jalové energie

 • Posouzení stavu systému
 • Generální opravy kompenzačních rozvaděčů
 • Výroba a montáže nových kompenzačních rozvaděčů
 • Poradenská činnost

 

Vybavení rozvaděčů

 • Pro automatickou regulaci používáme regulátory typu Novar
 • Ke spínání používáme stykače Benedikt & Jäger, určené pro spínání kapacitní zátěže
 • Používáme suché ekologické kondenzátory

S touto výbavou nabízíme na rozvaděče záruku až tři roky, a to i na rekonstruované rozvaděče.

 

Regulátory jalového výkonu

Jedná se o inteligentní mikroprocesorový regulátor jalového výkonu, který nevyžaduje žádné nastavování a seřizování. Při prvním připojení na síť si sám zjistí poměry v síti, nafázuje se, proměří si kapacity jednotlivých stupňů a hodnoty uloží do paměti. Při samotné regulaci nezapíná naslepo jednotlivé stupně, ale spočítá potřebnou kapacitu a tu připne.

Regulátor lze objednat v provedení rozšířeném o galvanicky oddělenou komunikační linku typu RS-232, případně RS-485. Ve spojení se vzdáleným počítačem pak lze dálkově sledovat všechny měřené hodnoty a provádět parametrizaci regulátoru.

 

Kondenzátorové stykače

Kondenzátorové stykače jsou určeny pro spínání kondenzátorových baterií (IEC 70 a 831, VDE 0560) s nízkými ztrátami a nízkou parazitní indukčností u nichž nejsou použity předřadné tlumivky. Tyto stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty, které spínají s předstihem tlumící odpory. Tím je dosaženo potlačení zapínacích proudových špiček na hodnotu menší než 70-násobek jmenovitého provozního proudu.

Kondenzátorové stykače jsou odolné proti sváření kontaktů až do hodnot proudu rovnajících se 200-násobku jmenovitého pracovního proudu. Doporučené jištění gL (gG) je 1,6 až 2,5-násobek jmenovitého pracovního proudu.

 

V oblasti kompenzace jalové energie nabízíme

 • Návrhy a realizace nových kompenzací jalové energie
 • Posouzení stavu stávající kompenzace, poradenskou činnost
 • Návrhy a výpočty potřebného kompenzačního výkonu
 • Výrobu a montáž kompenzačních rozvaděčů
 • Opravy a generální opravy stávající kompenzace

Realizujeme „běžné“ kompenzace spínané pomocí stykačů.

A rovněž realizujeme „rychlé“ kompenzace spínané pomocí polovodičových spínacích prvků, s nimiž je možné dosáhnout až deseti regulačních zásahů za sekundu. Toto je nutné v provozech, kde probíhají rychlé změny zatížení sítě, např. při provozu bodových svařovacích automatů.

 

Technický návrh a cenová nabídka jsou ZDARMA!

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou ještě dnes.