Reference

 

Bytový dům Žitná 13, Brno

Oprava elektroinstalace – kompletní oprava v bytovém domě – 12 pater s 86 byty.

Ukončeno – prosinec 2015

 
Bytový dům Studená 31, Brno

Oprava hlavního stoupacího vedení,nová kompletní přístrojová náplň do rozvaděčových skříní.

Ukončeno – listopad 2015

 

 
Bytový dům Strž 6,7, Brno – 2 vchody

Oprava elektroinstalace – hlavní vedení, kompletní výměna přístrojové náplně vnitřků rozvaděčových skříní.

Ukončeno – říjen 2015


 
Bytový dům Na Královkách 931,932, Kuřim – 2 vchody

Oprava elektroinstalace – kompletní oprava včetně osvětlení.

Ukončeno – srpen 2015

 
Bytový dům Svatopluka Čecha 97, Brno

Oprava elektroinstalace – kompletní nová kabeláž pro osvětlení a nové stoupací vedení.

Ukončeno - květen 2015


 
Bytový bům Botanická 17, Brno

Oprava elektroinstalace - osvětlení schodiště, sklepů, půdy.

Ukončeno - leden 2015

 

Bytový dům Řehořova 48, Brno.

Oprava elektroinstalace – hlavní stoupací vedení, přívodů do bytů a kompletní výměna přístrojové náplně rozvaděčů.

Ukončeno – duben 2014

 

 
Agro Tuřany

výměna a přeložení silové pojistkové skříně, výměna části hlavních silových rozvodů v areálu Slévárny.

 

Rodinný dům

 

Bytový dům Slatinská 1, Brno-Juliánov

Celková výměna elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Nový hlavní přívod, nové rozvaděče, výměna přívodů do bytů, kompletní výměna osvětlení na chodbách, schodištích a ve sklepech, osvětlení je řízeno pomocí automatických pohybových čidel, nouzové osvětlení. Nové domácí telefony-digitální systém. Kompletní zednické zapravení.

 

Bytový dům Ibsenova 3, 4, 5, Brno-Lesná. 3 vchdody, 8 podlaží, celkem 64 bytů.

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů: výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů.

 

Bytový dům Urbánkova 14, 16 Brno-Komín

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů: výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů. Výměna osvětlení na chodbách, osvětlení je řízeno pomocí automatických pohybových čidel.

 

Bytový dům Hybešova 50, 52 Boskovice

Celková výměna - modernizace domácích telefonů.

 

Bytový dům Nopova 53, Brno-Židenice

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů: výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů.

 

Bytový dům Vondrákova 25, Brno-Bystrc

Výměna osvětlení ve společných prostorách bytového domu-chodby a schodiště, osvětlení je řízeno pomocí automatických pohybových čidel, nouzové osvětlení.

 

Bytový dům Vranovská 85, Brno-Husovice.

Celková výměna elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Nový hlavní přívod, nové rozvaděče, výměna přívodů do bytů, kompletní výměna osvětlení na chodbách, schodištích a ve sklepech, osvětlení je řízeno pomocí automatických pohybových čidel, nouzové osvětlení. Kompletní zednické zapravení.

 

Bytový dům Čápkova 12A, Brno

Celková výměna elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu. Nový hlavní přívod, nové rozvaděče, výměna přívodů do bytů, kompletní výměna osvětlení na chodbách, schodištích a ve sklepech. Kompletní zednické zapravení.

 

Bytový dům Seifertova 2, 4, 6, 8, Brno-Lesná

Kompletní výměna domácích telefonů ve 4 vchodech.

 

Bytový dům Uzbecká 24, Brno-Bohunice, 8 podlaží, celkem 39 bytů + společná spotřeba.

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů: výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů.

 

Bytový dům Pod Nemocnicí 29, Brno-Bohunice

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů: výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů. Výměna osvětlení, řízení pomocí automatických pohybových čidel.

 

Bytový dům Školní 854, 855, 856, Kuřim - 3 vchdody

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů, výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, rekonstrukce rozvaděčů. Výměna osvětlení, řízení pomocí automatických pohybových čidel.

 

Bytový dům Zámecká ul. Kuřim - 2 vchody

Celková rekonstrukce hlavních silových rozvodů, výměna hlavního vedení domu, výměna přívodů do jednotlivých bytů, výměna rozvaděčů.

 

Akce TESCO – JM KLIMA

Celková modernizace elektrotechnické části vzduchotechnických jednotek pro vytápění, větrání a klimatizaci obchodních domů TESCO v rámci České a Slovenské republiky. Naše firma na této zakázce provádí demontáž starého a montáž nového systému měření a regulace, celkovou diagnostiku jednotek, vyzkoušení, uvedení do provozu, propojení komunikace a zprovoznění komunikace.

V průběhu roku 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 jsme realizovali více než 250 ks jednotek a zakázka dál úspěšně pokračuje v roce 2015.

 

Přípojka pro rodinný dům

 

Spolupráce se společností VERVA TECH

 

Elektrotechnika pro pro pohony a řízení pásových dopravníků

 

Elektrotechnika pro pro pohony a řízení válečkových dopravníků

 

Spolupráce se společností KME s.r.o.

Montáže technologických elektroinstalací v zemědělských podnicích: posklizňové linky, granulační linky ...

 

Pěkný-Unimex:

Průběžné provádění elektrotechnické modernizace a údržby dle potřeb a požadavků zákazníka.

 

STAROBRNO

Nouzové osvětlení ležáckých sklepů, regulace ventilů páry – úspora nákladů za vytápění

 

GITY a.s.

Výroba částí rozvaděčů pro měření regulací pro univerzitní kampus Brno Bohunice.

 

Benzina s.p.

Praha - kompletní rekonstrukce elektroinstalace čerpacích stanic pohonných hmot, včetně výroby rozvaděčů a projektů.

  • Křižkovského ul. Brno (u hlavní brány BVV)
  • Okružní ul. Brno Lesná
  • 12 čerpacích stanic

  

 

Měření a regulace tepelných zdrojů

Generální oprava, měření a regulace, elektroinstalace, výroba 3 polí rozvaděče pro napájení a řízení plynové kotelny Brno Bohunice.

Generální oprava, měření a regulace, elektroinstalace, výroba 3 polí rozvaděče pro napájení a řízení kotelny Brno Kohoutovice-Vaňhalova 1a.

 

Městské divadlo Slaný

Měření a regulace pro vzduchotechniku včetně silových rozvodů.

 

Supermarket Prima Vyškov

Měření a regulace pro vzduchotechniku, řízení kotelny.

 

Purus s.r.o.

Generální oprava elektroinstalace velkoskladu léčiv - Kladno.

 

Kovolit

Modřice - celková oprava a modernizace měření a regulace plynové kotelny, doplnění silnoproudé elektroinstalace v kotelně.

 

Slévárna Kuřim a.s.

Generální oprava, kompenzace a symetrizace sítě 1,5 kV pro elektrickou indukční pec 1500kW.

Generální oprava, kompenzace a symetrizace sítě 400 V pro elektrickou indukční pec 250 kW.

Generální oprava řízení elektrické indukční pece.

Celková oprava rozvodny el. indukční pece po požáru.

Celková generální oprava elektrotechnické části žíhací pece, příkon 250kW, včetně řízení, vizualizace a dálkového přenosu dat.

Celková rekonstrukce osvětlení v provoze Dřevomodelárna.

 

Starobrno a.s.

Oprava kompenzace jalové energie, dodávka nových regulátorů, optimalizace provozu kompenzace.

 

Zemědělské družstvo Agrispol Mořice

Dodávka a montáž kompenzace jalové energie pro 4 farmy společnosti.

 

SK LABEL s.r.o. Šumavská 15, Brno

Kompletní elektroinstalace výroby samolepících etiket, včetně výroby a G.O. rozvaděčů, připojení strojů, montáž osvětlení.

 

Pěkný – Unimex s.r.o. – Veverská Bitýška

Generální oprava elektroinstalace výrobní haly (objet 120x25m, 3 podlaží), včetně G.O. kompenzačního rozvaděče a přestěhování rozvodny NN.

 

HAM-FINAL s.r.o. – Brno Slatina

Dodávka a montáž elektroinstalace pro halu strojního obrábění, včetně výroby rozvaděče, montáže osvětlení a připojení jednotlivých strojů.

 

Dřevostyl

Elektroinstalace výrobní haly.

 

Hotel IMOS Brno, Hudcova 72, Brno

Programem řízená regulace vytápění (132 místností).

 

Prefa Trade

Garážový dům Brno Bystrc 3 podlaží, komplexní elektroinstalace, včetně přípojky a výroby rozvaděčů. Celkem 97 garáží s příslušenstvím. Chodby, nájezdové rampy, schodiště. Elektroinstalace na schodišti je provedena se zvýšenou požární odolností. Každá garáž má samostatné měření spotřeby. Dokončeno v září 2009.

 

Muzeum Porta Coeli Předklášteří

Výměna akumulačních kamen za přímotopné vytápění. Výměna celkem 60 ks aku kamen.

 

Mateřská školka Poláčkova ul. Brno Líšeň

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace mateřské školy, osvětlení, instalace pro kuchyně, hlavní rozvaděč, 6 ks podružných rozvaděčů.

 

Město Kuřim

Celková rekonstrukce elektroinstalace Společenského centra – kulturního domu v Kuřimi včetně slaboproudých rozvodů, rozvodny a 16 ks podružných rozvaděčů.

 

Vzorový rodinný dům KLASSIK 125 firem G-SERVIS a HEBEL

V areálu stálé výstavy rodinných domů EDEN 3000 na výstavišti BVV Brno. Kompletní elektroinstalace.

 

Bytový dům Zborovská 828-830, Kuřim

Generální oprava elektroinstalace společných prostor.

 

Bytový dům Nám. Osvobození 821-823 a Zborovská 820, Kuřim

Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu.

 

Bytový dům Bezručova ul. Kuřim

Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytových domů – 2 domy.

 

Bytový dům Fričova 3, Brno

Oprava elektroinstalace osvětlení společných prostor a domácích telefonů.

 

Bytový dům Úvoz 108, Brno

Generální oprava elektroinstalace společných prostor.

 

Bytový dům Na Královkách 933/934, Kuřim

Oprava elektroinstalace a výměna hlavního stoupacího vedení, osvětlení společných prostor a sklepů bytového domu. 2 vchody, 8 podlaží, celkem 48 bytů.

 

Bytový dům Zborovská  828-830, Kuřim

Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu.

 

Bytový dům Horácké nám 10/11 Brno Řečkovice

Montáž domácích telefonů, celkem 138 domácích telefonů.

 

Jeseníky

Elektroinstalace rekreačního objektu.