REFERENCE - bytové domy

Celková oprava elektroinstalace v bytovém dome Jožky Jabůrkové 6-8 Brno. Proběhla výměna hlavního domovního vedení, celkové přezbrojení rozvaděčů, nové přívody do bytů, nové osvětlení schodiště automatickými pohybovými čidly, nové osvětlení suterénu včetně nové kabeláže a vypínačů.

Investor: Společenství vlastníků jednotek domu
předseda: p. Ing. František Schwarz, 739 755 367
Ukončeno – březen 2018


Oprava přívodů do bytů a celkové přezbrojení rozvaděčů v bytovém domě Mikuláškovo náměstí 11 Brno.

předseda výboru: p. Ing. Michael Votoupal
Ukončeno - duben 2018


Výměna starého telefonního systému za nový systém AUDIO-nové venkovní tablo, nové vodiče, nové telefony v bytech a instalace čtečky čipů DALAS pro otevírání vstupních dveří v bytovém domě Karpatská 5 Brno. Namontování nových krytů kabelových tras na chodbách.

Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda výboru: p. Andrea Svobodová, 777 554 058
Ukončeno – květen 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Herčíkova 6 Brno. V domě bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, nové bytové rozvodnice v bytech, osvětlení chodeb včetně nových kazetových podhledů, osvětlení schodiště, osvětlení suterénů a sklepních kójí – vše včetně kabeláže, nouzové osvětlení na chodbách i schodišti. Byl namontován hlavní nový rozvaděč domu, rozvaděče na jednotlivých podlažích byly kompletně přezbrojeny.

Investor: Společenství vlastníků jednotek.
předsedkyně výboru: Mgr. Dana Jiříčková, 603 119 333
Ukončeno – květen 2018

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Měnín 336 Měnín. Proběhla výměna hlavního domovního vedení a přívodů do bytů, nová instalace osvětlení schodiště a suterénu a instalace pro společnou spotřebu nových elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých podlažích a rozvaděč společné spotřeby včetně zednického zapravení.

předseda výboru: p. Miroslav Huták, 702 959 337
Investor: Společenství vlastníků
Ukončeno – červen 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Družstevní 11 a 12 Brno. Rozvaděč pro společnou spotřebu a elektroměrové rozvaděče na chodbách zůstaly původní, ale vnitřní náplň byla kompletně vyměněna – nové jističe, svorkovnice a nové měděné vodiče. Nové hlavní stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště.

pověřená osoba: p. Ing. Eva Belzová
Investor: Společenství vlastníků jednotek
Ukončeno – červen 2018


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Pastviny 3 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, osvětlení schodiště, rozvaděče na chodbách a rozvaděč pro společnou spotřebu zůstaly původní, ale byla provedena kompletní výměna výzbroje včetně celkového nátěru plechových částí.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. Pavel Kučera
Ukončeno – červenec 2018


V bytovém domě Sýpka 32 Brno bylo opraveno hlavní domovní vedení, rozvaděče na chodbách byly repasovány, nový rozvaděč společné spotřeby byl vybourán a na stejné místo umístěn nový, osvětlení na chodbách, byly instalovány nové domácí AUDIO telefony a nové vodiče.

Investor: Společenství vlastníků
předsedkyně výboru: p. Drahomíra Šašeková
Ukončeno – červenec 2018


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Alešova 25 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, nová výplň elektroměrových rozvaděčů na podlažích i pro společnou spotřebu. Nová osvětlení schodiště, chodby i suterénu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Helena Žitňanská
Ukončeno – září 2018
místopředseda výboru: Lubomír Nehyba, 606 837 113


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Preslova 77/79. V domě bylo vyměněno hlavní domovní vedení, osvětlení pro vstupní chodbu a suterén včetně kabeláže, nouzové osvětlení, kompletně nové rozvaděče na podlažích i pro společnou spotřebu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: PH.D. Jitka Kominácká
Ukončeno – říjen 2018
člen výboru: Ing. Jaroslav Pazour

PŘED OPRAVOU:

bytový dům referencebytový dům reference

PO OPRAVĚ:

bytový dům referencebytový dům reference


V bytovém domě Třískalova 11 Brno bylo opraveno hlavní domovní vedení, osvětlení chodby, schodiště, suterénu. Proběhlo i nové přezbrojení všech rozvaděčů. Byl vyměněn celý systém domácích telefonů za nový digitální systém AUDIO včetně vodičů pro 18 bytů.
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Antonín Langer
Ukončeno – listopad 2018
člen výboru: Ing. František Křivánek, 608 856 490


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Valtická 1 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, osvětlení chodeb před byty, schodiště, suterénu včetně nové kabeláže, nouzové osvětlení. Došlo k přezbrojení rozvaděčů na podlažích včetně lakování plechových částí. Hlavní rozvaděč pro společnou spotřebu byl kompletně vyměněn za nový rozvaděč s požární odolností. Proběhla i výměna krytů kabelových tras z materiálu IBOND.

Investor: SBD MÍR
člen samosprávy: Ing. Jaroslav Pěček, 773 547 778
Ukončeno – listopad 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Škroupova 39,41 Brno. Kompletní výměna všech hlavních elektroměrových rozvaděčů, nové stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště, suterénu i půdy.
Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda výboru: p. Miroslav Pavlík, 602 744 624
Ukončeno – březen 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Ukrajinská 23 Brno. Kompletní přezbrojení všech hlavních elektroměrových rozvaděčů a rozvaděče společné spotřeby, nové stoupací vedení a přívody do bytů.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing.Marie Randulová
Ukončeno – říjen 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Slatinská 104,106 Brno. Celkové repasování elektroměrových  rozvaděčů včetně lakování a nátěrů viditelných částí, nové stoupací vedení, přívody do bytů a osvětlení schodiště, sklepů.

Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda: p. Luboš Andrysík
Ukončeno – listopad 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Stará Osada 17,19,21,23,25,27 Brno. Kompletní oprava všech hlavních elektroměrových rozvaděčů včetně lakování a nátěrů, nové stoupací vedení, přívody do bytů,osvětlení schodiště a chodeb do bytů ve všech šesti vchodech..
Investor: MÍR stavební bytové družstvo
předseda SO: p. Olga Chalupová, 602 859 386
Ukončeno – prosinec 2017

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace kompletní výměna přístrojové náplně elektroměrového rozvaděče, výměna hlavního stoupacího vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště, kompletní elektroinstalace ve sklepech v bytovém domě Čoupkových 14-16 Brno.

Investor: Společenství vlastníků jednotek,          
předseda výboru: p. Jaroslava Keprtová, 777 572 636
Ukončeno – únor 2016


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Osvobození  1658, 1659, Tišnov.
Investor: Společenství vlastníků jednotek

předseda výboru: p. Ing. Jaroslav Komárek, 724 236 680
Ukončeno -  duben 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Božetěchova 99,101,103 Brno – kompletně tři vchody. Hlavní stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení na chodbách a výměna osvětlení v energokanálu.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
člen výboru: p. Ing. Jan Krupička, 728 952 820
Ukončeno – červen 2016
předseda výboru v době realizace: p. Pavel Ouředník, 728 731 144

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková oprava elektroinstalace včetně administrativních záležitostí – jednání s dodavatelem elektrické energie v bytovém domě Brožikova 20a Brno.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. František Laža, 724 265 297              
Ukončeno – srpen 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Popkova 991-993 Kuřim. Celková oprava – hlavní stoupací vedení, výměna náplně všech rozvaděčů na patrech, osvětlení.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Mgr. Jaroslav Holub
Ukončeno - říjen 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Krymská 11 Brno. Nový hlavní přívod a hlavní stoupací vedení, nová přívod pro výtah, výměna krytů kabelových tras na chodbách.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Martina Jančíková, 604 772 315
Ukončeno – listopad 2016
člen výboru: Ing.Lenka Vančatová, 607 613 624

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace – výměna domácích telefonů v bytovém domě Jožky Jabůrkové 6-8 Brno.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Jiří Jaroš, 604 528 276
Ukončeno – listopad 2016
člen výboru: p. Ing. František Schwarz CSc., 739 755 367


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Kopečná 21 Brno. Nový hlavní přívod, přívody do bytů, domácí telefony, osvětlení schodiště, kompletně nový hlavní rozvaděč sestaven ze 2 ks samostatných skříní pro všechny elektroměry v domě.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
pověřený vlastník: p. Mgr. David Vala, 602 133 574
Ukončeno – listopad 2016

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Klímova 3 Brno. Kompletní výměna všech hlavních elektroměrových rozvaděčů, nové stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení, domácí telefony.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Petr Herka, 730 587 099
Ukončeno – prosinec 2016

bytový dům reference


Generální, celková oprava elektroinstalace bytového domu Slatinská 1, Brno – Juliánov
Investor:  Společenství vlastníků
p. Ondřej Kunc   tel:776 318 350
Ukončeno – leden 2015

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace - osvětlení schodiště, sklepů, půdy pro bytový dům Botanická 17, Brno střed
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru p. Bronislv Staněk   tel: 606 731 407
Ukončeno - leden 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace - celkové osvětlení, nový hlavní rozvaděč pro bytový dům Lužánecká 18, Brno -  střed
Investor:  Společenství vlastníků
pověřený vlastník p. Pavel Hráček   tel: 608 856 931
Ukončeno – březen 2015


Oprava elektroinstalace – kompletní nová kabeláž pro osvětlení, nové stoupací vedení v bytovém domě Svatopluka Čecha 97, Brno
Investor: Společenství vlstníků
předseda výboru: Ing. Josef Flora  tel: 606 085 445
Ukončeno - květen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková výměna hlavního rozvaděče, hlavního vedení a hromosvodu v bytovém domě Tučkova 15, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: paní Mrkvová  tel: 606 728 574
Ukončeno – červenec 2015

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace včetně osvětlení v bytovém domě Na Královkách 931,932, Kuřim
Investor: Společenství vlastnků
předseda výboru: Ing. František Šimeček CSc  tel: 728 457 317
Ukončeno – srpen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – oprava elektroinstalace pod omítkou včetně zednického zapravení,dva nové rozvaděče, osvětlení schodiště a nové nouzové osvětlení v bytovém domě Sedlákova 16, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Ing. Pospíšil  tel: 724 121 109
Ukončeno – říjen 2015


Oprava elektroinstalace – hlavní vedení, kompletní výměna přístrojové náplně vnitřků rozvaděčových skříní v bytovém domě Strž 6 a 7, Brno

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Alena Němečková  tel: 608 872 859
Ukončeno – říjen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – hlavní vedení, kompletní přístrojová náplň do rozvaděčových skříní pro bytový dům Studená 31, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Hanus  tel: 777 856 587
Ukončeno – listopad 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková oprava v bytovém domě – 12 pater s 86 byty v bytovém domě  Žitná 13, Brno
Investor: Společenství vlastníků
pověřený člen výboru: p. Urbánek  tel: 737 966 556
Ukončeno – prosinec 2015

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace – hlavní stoupací vedení, přívodů do bytů a kompletní výměna přístrojové náplně rozvaděčů v bytovém domě Řehořova 48, Brno – Černovice
Investor:  Společenství vlastníků
předseda výboru Ing. Ludvík Borek tel: 731 350 606
Ukončeno – duben 2014

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace - nové hlavní stoupací vedení, nový přívod pro výtah v bytovém domě Ibsenova 3-5, Brno-Lesná
Investor:  Společenství vlastníků
předseda výboru Ing. Vilém Treblík tel: 731 344 652
Ukončeno – září 2014
p. Vladimír Šilhan   tel: 604 844 735


Oprava elektroinstalace - osvětlení bytového domu Uzbecká 24, Brno-Bohunice

Investor: Společenství vlastníků
p.Trkan   tel: 739 833 625


Oprava elektroinstalace bytového domu Seifertova, Brno-Lesná
Investor:  Společenství vlastníků
p. Juřeník   tel: 604 618 609


Oprava elektroinstalace bytového domu Popkova, Kuřim. Celkem 2 vchody, 40 bytů.
Investor: Společenství vlastníků,
p. Jiří Marek   tel: 606 737 349


Oprava elektroinstalace bytového domu Vondrákova 25, Brno-Bystrc
Investor: Společenství vlastníků,
p. Vejrostová tel: 605 559 386


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Čápkova 12A, Brno.
Nové rozvaděče, přívody do bytů, svítidla s pohybovým čidlem, domácí telefony.
Investor: Společenství vlastníků domu,
předseda p. JUDr. Dostál   608 700 992


Oprava elektroinstalace - osvětlení společných prostor a domácích telefonů bytového domu Fričova3, Brno.                             
Investor: Společenství vlastníků domu,
předseda p. Spiller tel. 604 189 474


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Úvoz 108, Brno
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Mgr. Kůs tel. 515 542 066


Oprava elektroinstalace - výměna hlavního stoupacího vedení, osvětlení společných prostor a sklepů bytového Na Královkách 933/934, Kuřim.  2 vchody, 8 podlaží, celkem 48 bytů.
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Krumal


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Nám. Osvobození 821 - 823 a Zborovská 820, Kuřim
Investor:  Společenství vlastníků domu
předseda p. Ing. Macek: tel. 602 577 81


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Zborovská  828-830, Kuřim.
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Plachý tel. 777 297 681                                


Montáž domácích telefonů bytový dům Horácké nám 10/11, Brno Řečkovice,
Celkem 138 domácích telefonů.                                 
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Vedral tel. 602 770 495


Celková rekonstrukce elektroinstalace kulturního a společenského centra na Nám. Osvobození Kuřim.

Investor: Město Kuřim

Napište nám

Kontaktujte nás ještě dnes.