REFERENCE - bytové domy

Elektroinstalace v bytovém domě Habřinova 2, Brno. Proběhla výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů, nouzové osvětlení, vybourání stávajících rozvaděčů a instalace nových rozvaděčů a osvětlení na chodbách včetně kabeláže umístěné v lištách.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda společenství: Ludmila Palátová
Ukončeno – prosinec 2021

Před výměnou:
bytový dům reference

Po výměně:
bytový dům reference


V bytovém domě Herčíkova 2, Brno, proběhla modernizace osvětlení na chodbách před byty včetně kabeláže. V každém patře byl instalován požární systém signalizace EPS. Osvětlení bylo zakryto minerálními podhledy. Práce proběhla včetně zednických a stavebních prací.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Ing. Vladimír Jaroš
Ukončeno – prosinec 2021


V bytovém domě Dvořákova 45 a 47, Přerov,, proběhla výměna domácích telefonů – ABB WELCOME MIDI video telefony.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Miroslav Karas
Ukončeno – listopad 2021


Domácí telefonyvideotelefony systém V - LINE pro všechny byty v bytovém domě Kotlářská 31, Brno, v bytech jsou osazeny videotelefony s úhlopříčkou 10,9 cm, čipový bezkontaktní přístupový systém vchodových dveří, nová kabeláž, veškerá demontáž, naprogramování, vyzkoušení Investor: Společenství vlastníků

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Monika Křížová, 604 243 220
Ukončeno – listopad 2021


Domácí telefonyvideotelefony systém V - LINE pro všechny byty v bytovém domě Kotlářská 31, Brno, v bytech jsou osazeny videotelefony s úhlopříčkou 10,9 cm, čipový bezkontaktní přístupový systém vchodových dveří, nová kabeláž, veškerá demontáž, naprogramování, vyzkoušení Investor: Společenství vlastníků

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Monika Křížová, 604 243 220
Ukončeno – listopad 2021


Elektroinstalace v bytovém domě Okrouhlá 13, Brno. Proběhla oprava hlavního domovního vedení, přívodu do domu, přívodů do bytů, repase stávajících rozvaděčů a výměna veškeré instalace osvětlení ve sklepních prostorech.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Marta Ščerbejová
Ukončeno – říjen 2021


Nové domácí telefony digitální systém TESLA ESO 2BUS pro tři vchody bytového domu Foltýnova 10,12,14, Brno – proběhla výměna hlavní svislé kabeláže pro telefony a zvonky, napojení elektrického zámku vstupních dveří, výměna zvonkových tlačítek u jednotlivých bytů. Instalace nového přístupového systému pomocí čtečky čipů a bezkontaktních přívěšků včetně naprogramování do systému.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Dana Koutná, 732 787 293
Ukončeno – říjen 2021


Elektroinstalace v bytovém domě Lomená 24, Brno. Byla provedena výměna hlavního přívodu z pojistkové skříně do rozvaděče a rekonstrukce hlavního rozvaděče domu.

Investor: Společenství
předseda výboru: Ondřej Kubeš
Ukončeno – říjen 2021


Nové domovní telefony v bytovém domě Bešůvka 17, Brnodigitální systém domovní telefon TESLA ESO 2BUS – spolehlivý a čistý zvuk, systém umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky v domě, nová hlavní svislá kabeláž do jednotlivých podlaží, nový přístupový systém – čtečka čipů pomocí bezkontaktních přívěšků.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Martin Kotoul
Ukončeno – září 2021


Nový systém domácích telefonů pro bytový dům Botanická 8, Brno – instalace systému V – LINE video řešení pro všechny byty. Otevírání elektrického zámku vstupních dveří pro dvoje dveře. Venkovní video jednotka pod omítkou – zápustná, antivandal, nerezová ocel, se čtečkou čipů a kamerou.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Anton Kollár
Ukončeno – září 2021

bytový dům reference bytový dům reference


Modernizace osvětlení na chodbáchspolečných prostor v bytovém domě Barvy 14, Brno.

Investor: Bytové družstvo
předseda výboru: Tomáš Chaloupka
Ukončeno – srpen 2021


Elektroinstalace v bytovém domě Bochořákova 3, Brno. Proběhla oprava hlavního domovního vedení a přívodu do domu, přívodů do bytů, repase elektroměrových rozvaděčů – kompletně nová vnitřní výplň.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Libuše Sussová
Ukončeno – srpen 2021


Elektroinstalace v bytovém domě Skorkovského 136, Brno. Proběhla oprava hlavního domovního vedení, přívodů do bytů, vybourání stávajících rozvaděčů a instalace nových oceloplechových rozvaděčů lakovaných práškovou bílou barvou - celková nová výplň.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Milena Mikešová
Ukončeno – srpen 2021

bytový dům reference bytový dům reference


Celková elektroinstalace v bytovém domě Ptašínského 5, Brno. Proběhla oprava hlavního domovního vedení, přívodů do bytů, zazdění nových elektroměrových rozvaděčů, výměna celkového osvětlení na chodbách, nová elektroinstalace v suterénu ve sklepech, instalace systému V – LINE video řešení pro 17 bytů. Komplet video řešení včetně video telefonu – cca 17,5 cm v každém bytě. Instalace přístupového systému – čtečky čipů a venkovního tabla s kamerou.

Investor: Bytové družstvo Ponava
předseda výboru: Ing. Mgr. Jan Slavík
Ukončeno – červenec 2021

bytový dům reference bytový dům reference bytový dům reference bytový dům reference


Modernizace osvětlení Ptašínského 5, Brno. na chodbách společných prostor v bytovém domě Rybkova 7, Brno.

Investor: Společenství
předseda výboru: Jiří Smílek
Ukončeno – červen 2021


Celková elektroinstalace v bytovém domě Jakuba Obrovského 5 a 7, Brno. Proběhla oprava hlavního domovního vedení, přívodu do domu, přívodů do bytů, instalace nových rozvaděčů na chodbách, výměna kabelů k osvětlení na chodbách u bytů.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Radoslav Kukla
Ukončeno – květen 2021

bytový dům reference bytový dům reference


Celková elektroinstalace v bytovém domě Fanderlíkova 11 a 13, Brno Proběhla oprava hlavního domovního vedení, přívodů do bytů, přezbrojení vnitřní výplně rozvaděčů, výměna celkového osvětlení na chodbách, nová elektroinstalace v suterénu ve sklepech.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Šárka Odvářková
Ukončeno – duben 2021

bytový dům reference bytový dům reference


Nový systém domácích telefonů pro bytový dům Stamicova 2,4,6, Brno. Instalace systému V – LINE video řešení pro 13 bytů ve třech vchodech. Instalován nový přístupový systém pomocí čtečky čipů.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: Bc.Ing. Šárka Sámová, 777 818 419
Ukončeno – únor 2021

bytový dům reference bytový dům reference bytový dům reference bytový dům reference


Oprava elektroinstalace pro bytový dům Moldavská 17, Brno. Výměna  přívodu a hlavního domovního vedení, přívodů do jednotlivých bytů, přezbrojení náplně rozvaděčů, nové kryty kabelových tras na chodbách a nová instalace v prostorách bývalé prádelny – výměna stávajícího rozvaděče za nový, instalace byla provedena tak, že ve třech samostatných místnostech je rozdělena do samostatných částí s podružným měřením pro možnost pronajmutí jednotlivých místností.

Investor: Bytové družstvo
předseda představenstva: p. Bc. Patrik Štrait, 737 710 284
Ukončeno – leden 2020

bytový dům referencebytový dům reference


Výměna nouzového osvětlení v bytovém domě Božetěchova 99,101, Brno. Proběhla demontáž nefunkčních nouzových svítidel a montáž nových nouzových svítidel s dobíjecí automatickou dobou nouzového provozu 3 hodiny, nové kabely pro osvětlení.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Karel Groch
Ukončeno – únor 2020


Celková oprava elektroinstalace suterénu v bytovém domě Stamicova 2,4,6, Brno. Byla provedena demontáž stávajících svítidel,spínačů, kabelů, kovových lišt pro upevnění kabelů a provedeno zapravení po jejich demontáži. Následovala montáž nové instalace včetně přezbrojení náplně rozvaděčů pro společnou spotřebu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Ing. Josef Čechman
Ukončeno – únor 2020


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Šromova 53, Brno. V domě bylo vyměněno hlavní domovní vedení, nové přívody do bytů, kompletně byla vyměněna náplň rozvaděčů a celková instalace v suterénu ve sklepech.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Ing. Petr Matoušek, 604 694 424
Ukončeno – březen 2020


Celková oprava elektrické instalace v bytovém domě Na Loučkách 1, Kuřim. V tomto domě proběhla výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů, přezbrojení náplně rozvaděčů, lakování plechových částí rozvaděčů, osvětlení na chodbách, nová instalace v suterénu, ve sklepech. Proběhla i výměna domácích telefonů pro 40 bytů za nový digitální audio systém a otevírání vstupních dveří pomocí čipového systému. V domě je nový požárně odolný rozvaděč pro společnou spotřebu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda představenstva: Jiří Doležal
Ukončeno – březen 2020

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Řezáčova 26,28,30,32, Brno. Došlo k výměně hlavního domovního vedení, nových přívodů do bytů, přezbrojení náplně elektroměrových rozvaděčů ve všech čtyřech vchodech.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. Hynek Špička
člen výboru: p. Ing. Lubor Kalousek Ph.D., 721 485 912
Ukončeno – květen 2020


Nový systém domácích telefonů pro celý bytový dům Žlutá 1, Brno.

Investor: Společenství
předseda výboru: p. Iveta Fasorová
Ukončeno – červen 2020


Celková rekonstrukce elektroinstalace v bytovém domě Olbrachtovo náměstí 5,7, Brno dle předložené projektové dokumentace. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, přezbrojení vnitřní náplně rozvaděčů, lakování vnějších dveří a ploch rozvaděčů, celková oprava osvětlení a elektroinstalace v suterénu, sklepech, společných chodbách včetně veškerého jednání se společností E.ON, nové domácí telefony v obou vchodech.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. Bohdan Růžička, 734 313 043
Ukončeno – červenec 2020

Rozvaděče po lakování:
bytový dům reference

Rozvaděče po výměně vnitřní výplně a vyčištění:
bytový dům reference


Celková výměna elektroinstalace v suterénu bytového domu Stamicova 14,16,18, Brno. Došlo k výměně osvětlení a elektroinstalace ve sklepech, spojovacích chodbách a k přezbrojení rozvaděčů v suterénu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Zbyněk Svoboda
Ukončeno – srpen 2020


Výměna domácích telefonů za nový systém - video řešení - proběhl v bytovém domě Botanická 48,Brno. Součástí venkovního tabla je kamera a celý systém je připraven pro videotelefony, instalace čipového systému.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ukončeno – srpen 2020


Oprava elektrických rozvodů ve společných prostorách bytového domu Marie Majerové 15, Brno. Bylo vyměněno nové hlavní vedení a nový přívod do domu, nové přívody do bytů, nové osvětlení v chodbách před byty. Kompletní výměna vnitřní výplně rozvaděčů včetně vyčištění.

Investor: Společenství vlastníků domu
předseda výboru: Jiří Neckář
Ukončeno – září 2020


V bytovém domě Šromova 47, Brno proběhla výměna hlavního domovního vedení, nového přívodu do domu, nové přívody do bytů a přezbrojení náplně elektroměrových rozvaděčů.

Investor: Společenství pro dům
předseda výboru: p. Georgios Sideridis
Ukončeno – září 2020


Celkové přezbrojení elektroměrových rozvaděčů v suterénu ve všech třech vchodech proběhla v bytovém domě Stamicova 8,10,12, Brno.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. Libor Kala
Ukončeno – říjen 2020


V bytovém domě Stamicova 2,4,6, Brno proběhla výměna hlavního domovního vedení, přívodů do bytů a přezbrojení vnitřní výplně rozvaděčů včetně lakování plechových částí. Veškeré jednání se společností E.ON a výchozí revize po opravě, což je součástí každé zakázky.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. JUDr. Josef Čechman
Ukončeno – říjen 2020


Kompletně nový skříňový rozvaděč pro bytový dům Klíny 47, Brno osazený pod omítkou – veškeré vybavení je v jednom kusu namísto několika různých kusů. Proběhla likvidace starého rozvaděče a veškeré sekání, zednické zapravení a zazdění původních výklenků. Součástí dodávky nového rozvaděče je i dodání atestu a prohlášení o shodě.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Štěpánka Radová
Ukončeno – říjen 2020

bytový dům referencebytový dům reference


Výměna elektroměrových rozvaděčů na chodbách v bytovém domě Jana Uhra 29, Brno. Stávající rozvaděče byly vybourány a demontovány. Nové rozvaděče mají prostor pro 3 -fázový elektroměr pro každý byt, svorkovnice a přípojná místa jsou připravena tak,aby bylo možné a snadné přepojení bytů ze stávajících 1 – fázových připojení na nová 3 – fázová připojení. Rozvaděče jsou provedeny v požární odolnosti El30 s dodáním atestů, prohlášení o shodě a atestů o požární odolnosti.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Mgr. Michal Losa
Ukončeno – listopad 2020


Nový digitální systém domácích telefonů v obou vchodech bytového domu Kubíkova 14,16, Brno. Byla vyměněna svislá kabeláž pro domácí telefony a zvonky, nová kabeláž k tablu, napojení elektrického zámku vstupních dveří. Telefony jsou nastaveny tak, že díky různým druhů vyzvánění může majitel bytu poznat jestli někdo zvoní nahoře u dveří či dole před vchodovými dveřmi. Celý systém umožňuje komunikaci mezi jednotlivými byty v celém domě.

Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda výboru: Martina Langová
Ukončeno – listopad 2020


Výměna hlavního domovního rozvaděče pro bytový dům Hlinky 27, Brno. Součástí zakázky a řešeníbyla také instalace přepěťové ochrany tř. B+C pro ochranu elektrických zařízení v objektu.

Investor: manželé Jarouškovi
Ukončeno – listopad 2020

Před výměnou:
bytový dům reference

Po výměně:
bytový dům reference


V bytovém domě Podlesí 9, Blansko, proběhla celková repase vnitřní náplně rozvaděčů na chodbách i rozvaděče pro společnou spotřebu, dále došlo k výměně přívodů do bytů a k výměně všech bytových rozvodnic. Byla nainstalována čtečka čipů pro ovládání vstupních dveří.

Investor: Společenství vlastníků pro dům
předseda výboru: p. Jan Němeček
Ukončeno – prosinec 2020


V bytovém domě Komenského náměstí 116,117,118, Rosice byl instalován nový systém domácích telefonů – video řešení.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Gotschímová, 607 937 411
Ukončeno – prosinec 2020


Nový systém domácích telefonů pro 25 bytů – digitální systém, kabeláž pro domácí telefony a zvonky pro bytový dům Cihlářská 42, Brno.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Ing. Jiří Kroupa
Ukončeno – únor 2019


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Koutného 1,3,5,7, Brno. Byla provedena výměna rozvaděčů na chodbách za nové, nové hlavní domovní vedení a přívody do jednotlivých bytů.

Investor: Společenství vlastníků
předseda SVJ: p. Milan Marton
předseda výboru: p. Ladislav Bednář
Ukončeno – únor 2019

bytový dům referencebytový dům reference


Výměna domácích telefonů pro 12 bytů a nová čtečka čipů v bytovém domě Smetanova 5, Brno.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Mgr. Michal Řihánek
Ukončeno – duben 2019


Nové domácí telefony pro 18 bytů v bytovém domě Sadovského 2, Brno.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Hana Kollerová
Ukončeno – květen 2019


Oprava domácích telefonů v bytovém domě Herčíkova 6, Brno. Celkově nový systém digitálních telefonů pro 78 bytů včetně kabeláže a nového nerezového tabla s kódovou volbou a možností komunikace mezi jednotlivými byty. Pro vstup do hlavních dveří byl instalován přístupový čipový systém.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Mgr. Dana Jiříčková, 603 119 333
Ukončeno – květen 2019


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Jabloňová 2, Podpěrova 7, Brno. Bylo dodáno nové hlavní domoví vedení, přívody do jednotlivých bytů, osvětlení schodiště a chodeb, nouzové osvětlení, trubkování pro slaboproudé rozvody. Veškeré rozvody byly dány pod omítku – proběhlo kompletní sekání drážek, provedení průrazů, uložení veškeré kabeláže a trubek pro slaboproud pod omítku, odvezení sutě a kompletní zednické zapravení. Kompletně nové rozvaděče pro oba domy a z toho rozvaděče s požární odolností El30 v domě Jabloňová 2.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Miloš Šilhánek, 608 969 609
Ukončeno – květen 2019

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu Okrouhlá 17, Brno. Bylo instalováno nové hlavní domovní vedení, celková výměna elektroinstalace v suterénu včetně nových rozvaděčů a osvětlení na chodbách.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Jana Václavíková, 604 561 212
Ukončeno – červen 2019


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Běloruská 10, Brno. Bylo instalováno nové hlavní vedení,nové přívody do bytů, kompletně nová instalace ve sklepech v lištách a nové osvětlení, celkové přezbrojení vnitřku rozvaděčů a nový nátěr plechových částí.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Marta Fremelová
Ukončeno – červenec 2019


Oprava elektroinstalace v suterénu bytového domu Hradecká 16,18, Brno. V těchto domech byly vyměněny hlavní rozvaděče pro všechny elektroměry v domě a nové osvětlení na chodbách a společných částech suterénu.

Investor: Bytová družstvo
předseda představenstva: p. Ing. Petr Vávrů
Ukončeno – srpen 2019


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Foltýnova 31,33,35, Brno. Bylo instalováno nové hlavní domovní vedení, přívody do jednotlivých bytů, celková nová instalace v suterénu kabeláž do lišt, provedení ele. rozvodů – kabelových tras na chodbách u bytů, kompletní přezbrojení výplně rozvaděčů a lakování plechových částí. Ve všech třech vchodech - 72 bytů, jsou nové digitální domácí telefony

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Ing. Jiří Vondruš, 777 949 193
Ukončeno – září 2019


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Soběšická 102, Brno. Proběhla výměna hlavního domovního vedení, přívodů do jednotlivých bytů, výměna rozvaděčů za nové, instalace nového osvětlení na chodbách a výměna domácích telefonů pro 13 bytů - celá instalace domácích telefonů byla nachystána tak, že si nájemníci mohli vybrat jestli budou mít digitální audio telefon nebo video telefon. Veškerá kabeláž zde byla instalována pod omítku – sekání drážek, starých rozvaděčů a zednické zapravení všech našich zásahů.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Roman Michalík
Ukončeno – listopad 2019

bytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Soběšická 104, Brno. Proběhla výměna hlavního domovního vedení, přívodů do jednotlivých bytů, výměna rozvaděčů za nové, instalace nového osvětlení na chodbách, veškerá instalace v suterénu – kabeláž v lištách, osvětlení a výměna domácích telefonů pro 14 bytů – celá instalace domácích telefonů byla nachystána tak, že si nájemníci mohli vybrat jestli budou mít digitální audio telefon nebo video telefon. Veškerá kabeláž zde byla instalována pod omítku – sekání drážek, starých rozvaděčů a zednické zapravení všech našich zásahů.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Ing. Ivan Pokorný
Ukončeno – prosinec 2019

Před výměnou:
bytový dům referencebytový dům reference

Po výměně:
bytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém dome Jožky Jabůrkové 6-8 Brno. Proběhla výměna hlavního domovního vedení, celkové přezbrojení rozvaděčů, nové přívody do bytů, nové osvětlení schodiště automatickými pohybovými čidly, nové osvětlení suterénu včetně nové kabeláže a vypínačů.

Investor: Společenství vlastníků jednotek domu
předseda: p. Ing. František Schwarz, 739 755 367
Ukončeno – březen 2018


Oprava přívodů do bytů a celkové přezbrojení rozvaděčů v bytovém domě Mikuláškovo náměstí 11 Brno.

předseda výboru: p. Ing. Michael Votoupal
Ukončeno - duben 2018


Výměna starého telefonního systému za nový systém AUDIO-nové venkovní tablo, nové vodiče, nové telefony v bytech a instalace čtečky čipů DALAS pro otevírání vstupních dveří v bytovém domě Karpatská 5 Brno. Namontování nových krytů kabelových tras na chodbách.

Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda výboru: p. Andrea Svobodová, 777 554 058
Ukončeno – květen 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Herčíkova 6 Brno. V domě bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, nové bytové rozvodnice v bytech, osvětlení chodeb včetně nových kazetových podhledů, osvětlení schodiště, osvětlení suterénů a sklepních kójí – vše včetně kabeláže, nouzové osvětlení na chodbách i schodišti. Byl namontován hlavní nový rozvaděč domu, rozvaděče na jednotlivých podlažích byly kompletně přezbrojeny.

Investor: Společenství vlastníků jednotek.
předsedkyně výboru: Mgr. Dana Jiříčková, 603 119 333
Ukončeno – květen 2018

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Měnín 336 Měnín. Proběhla výměna hlavního domovního vedení a přívodů do bytů, nová instalace osvětlení schodiště a suterénu a instalace pro společnou spotřebu nových elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých podlažích a rozvaděč společné spotřeby včetně zednického zapravení.

předseda výboru: p. Miroslav Huták, 702 959 337
Investor: Společenství vlastníků
Ukončeno – červen 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Družstevní 11 a 12 Brno. Rozvaděč pro společnou spotřebu a elektroměrové rozvaděče na chodbách zůstaly původní, ale vnitřní náplň byla kompletně vyměněna – nové jističe, svorkovnice a nové měděné vodiče. Nové hlavní stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště.

pověřená osoba: p. Ing. Eva Belzová
Investor: Společenství vlastníků jednotek
Ukončeno – červen 2018


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Pastviny 3 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, osvětlení schodiště, rozvaděče na chodbách a rozvaděč pro společnou spotřebu zůstaly původní, ale byla provedena kompletní výměna výzbroje včetně celkového nátěru plechových částí.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. Pavel Kučera
Ukončeno – červenec 2018


V bytovém domě Sýpka 32 Brno bylo opraveno hlavní domovní vedení, rozvaděče na chodbách byly repasovány, nový rozvaděč společné spotřeby byl vybourán a na stejné místo umístěn nový, osvětlení na chodbách, byly instalovány nové domácí AUDIO telefony a nové vodiče.

Investor: Společenství vlastníků
předsedkyně výboru: p. Drahomíra Šašeková
Ukončeno – červenec 2018


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Alešova 25 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, nová výplň elektroměrových rozvaděčů na podlažích i pro společnou spotřebu. Nová osvětlení schodiště, chodby i suterénu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Helena Žitňanská
Ukončeno – září 2018
místopředseda výboru: Lubomír Nehyba, 606 837 113


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Preslova 77/79. V domě bylo vyměněno hlavní domovní vedení, osvětlení pro vstupní chodbu a suterén včetně kabeláže, nouzové osvětlení, kompletně nové rozvaděče na podlažích i pro společnou spotřebu.

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: PH.D. Jitka Kominácká
Ukončeno – říjen 2018
člen výboru: Ing. Jaroslav Pazour

PŘED OPRAVOU:

bytový dům referencebytový dům reference

PO OPRAVĚ:

bytový dům referencebytový dům reference


V bytovém domě Třískalova 11 Brno bylo opraveno hlavní domovní vedení, osvětlení chodby, schodiště, suterénu. Proběhlo i nové přezbrojení všech rozvaděčů. Byl vyměněn celý systém domácích telefonů za nový digitální systém AUDIO včetně vodičů pro 18 bytů.
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Antonín Langer
Ukončeno – listopad 2018
člen výboru: Ing. František Křivánek, 608 856 490


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Valtická 1 Brno. Bylo vyměněno hlavní domovní vedení, přívody do bytů, osvětlení chodeb před byty, schodiště, suterénu včetně nové kabeláže, nouzové osvětlení. Došlo k přezbrojení rozvaděčů na podlažích včetně lakování plechových částí. Hlavní rozvaděč pro společnou spotřebu byl kompletně vyměněn za nový rozvaděč s požární odolností. Proběhla i výměna krytů kabelových tras z materiálu IBOND.

Investor: SBD MÍR
člen samosprávy: Ing. Jaroslav Pěček, 773 547 778
Ukončeno – listopad 2018

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Škroupova 39,41 Brno. Kompletní výměna všech hlavních elektroměrových rozvaděčů, nové stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště, suterénu i půdy.
Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda výboru: p. Miroslav Pavlík, 602 744 624
Ukončeno – březen 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Ukrajinská 23 Brno. Kompletní přezbrojení všech hlavních elektroměrových rozvaděčů a rozvaděče společné spotřeby, nové stoupací vedení a přívody do bytů.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing.Marie Randulová
Ukončeno – říjen 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Slatinská 104,106 Brno. Celkové repasování elektroměrových  rozvaděčů včetně lakování a nátěrů viditelných částí, nové stoupací vedení, přívody do bytů a osvětlení schodiště, sklepů.

Investor: Společenství vlastníků bytů
předseda: p. Luboš Andrysík
Ukončeno – listopad 2017


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Stará Osada 17,19,21,23,25,27 Brno. Kompletní oprava všech hlavních elektroměrových rozvaděčů včetně lakování a nátěrů, nové stoupací vedení, přívody do bytů,osvětlení schodiště a chodeb do bytů ve všech šesti vchodech..
Investor: MÍR stavební bytové družstvo
předseda SO: p. Olga Chalupová, 602 859 386
Ukončeno – prosinec 2017

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace kompletní výměna přístrojové náplně elektroměrového rozvaděče, výměna hlavního stoupacího vedení, přívody do bytů, osvětlení schodiště, kompletní elektroinstalace ve sklepech v bytovém domě Čoupkových 14-16 Brno.

Investor: Společenství vlastníků jednotek,          
předseda výboru: p. Jaroslava Keprtová, 777 572 636
Ukončeno – únor 2016


Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě Osvobození  1658, 1659, Tišnov.
Investor: Společenství vlastníků jednotek

předseda výboru: p. Ing. Jaroslav Komárek, 724 236 680
Ukončeno -  duben 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Božetěchova 99,101,103 Brno – kompletně tři vchody. Hlavní stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení na chodbách a výměna osvětlení v energokanálu.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
člen výboru: p. Ing. Jan Krupička, 728 952 820
Ukončeno – červen 2016
předseda výboru v době realizace: p. Pavel Ouředník, 728 731 144

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková oprava elektroinstalace včetně administrativních záležitostí – jednání s dodavatelem elektrické energie v bytovém domě Brožikova 20a Brno.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Ing. František Laža, 724 265 297              
Ukončeno – srpen 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Popkova 991-993 Kuřim. Celková oprava – hlavní stoupací vedení, výměna náplně všech rozvaděčů na patrech, osvětlení.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Mgr. Jaroslav Holub
Ukončeno - říjen 2016


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Krymská 11 Brno. Nový hlavní přívod a hlavní stoupací vedení, nová přívod pro výtah, výměna krytů kabelových tras na chodbách.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Martina Jančíková, 604 772 315
Ukončeno – listopad 2016
člen výboru: Ing.Lenka Vančatová, 607 613 624

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace – výměna domácích telefonů v bytovém domě Jožky Jabůrkové 6-8 Brno.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Jiří Jaroš, 604 528 276
Ukončeno – listopad 2016
člen výboru: p. Ing. František Schwarz CSc., 739 755 367


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Kopečná 21 Brno. Nový hlavní přívod, přívody do bytů, domácí telefony, osvětlení schodiště, kompletně nový hlavní rozvaděč sestaven ze 2 ks samostatných skříní pro všechny elektroměry v domě.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
pověřený vlastník: p. Mgr. David Vala, 602 133 574
Ukončeno – listopad 2016

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace v bytovém domě Klímova 3 Brno. Kompletní výměna všech hlavních elektroměrových rozvaděčů, nové stoupací vedení, přívody do bytů, osvětlení, domácí telefony.
Investor: Společenství vlastníků jednotek
předseda výboru: p. Petr Herka, 730 587 099
Ukončeno – prosinec 2016

bytový dům reference


Generální, celková oprava elektroinstalace bytového domu Slatinská 1, Brno – Juliánov
Investor:  Společenství vlastníků
p. Ondřej Kunc   tel:776 318 350
Ukončeno – leden 2015

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace - osvětlení schodiště, sklepů, půdy pro bytový dům Botanická 17, Brno střed
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru p. Bronislv Staněk   tel: 606 731 407
Ukončeno - leden 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace - celkové osvětlení, nový hlavní rozvaděč pro bytový dům Lužánecká 18, Brno -  střed
Investor:  Společenství vlastníků
pověřený vlastník p. Pavel Hráček   tel: 608 856 931
Ukončeno – březen 2015


Oprava elektroinstalace – kompletní nová kabeláž pro osvětlení, nové stoupací vedení v bytovém domě Svatopluka Čecha 97, Brno
Investor: Společenství vlstníků
předseda výboru: Ing. Josef Flora  tel: 606 085 445
Ukončeno - květen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková výměna hlavního rozvaděče, hlavního vedení a hromosvodu v bytovém domě Tučkova 15, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: paní Mrkvová  tel: 606 728 574
Ukončeno – červenec 2015

bytový dům referencebytový dům referencebytový dům referencebytový dům reference


Celková oprava elektroinstalace včetně osvětlení v bytovém domě Na Královkách 931,932, Kuřim
Investor: Společenství vlastnků
předseda výboru: Ing. František Šimeček CSc  tel: 728 457 317
Ukončeno – srpen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – oprava elektroinstalace pod omítkou včetně zednického zapravení,dva nové rozvaděče, osvětlení schodiště a nové nouzové osvětlení v bytovém domě Sedlákova 16, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Ing. Pospíšil  tel: 724 121 109
Ukončeno – říjen 2015


Oprava elektroinstalace – hlavní vedení, kompletní výměna přístrojové náplně vnitřků rozvaděčových skříní v bytovém domě Strž 6 a 7, Brno

Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: Alena Němečková  tel: 608 872 859
Ukončeno – říjen 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – hlavní vedení, kompletní přístrojová náplň do rozvaděčových skříní pro bytový dům Studená 31, Brno
Investor: Společenství vlastníků
předseda výboru: p. Hanus  tel: 777 856 587
Ukončeno – listopad 2015

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace – celková oprava v bytovém domě – 12 pater s 86 byty v bytovém domě  Žitná 13, Brno
Investor: Společenství vlastníků
pověřený člen výboru: p. Urbánek  tel: 737 966 556
Ukončeno – prosinec 2015

bytový dům referencebytový dům reference


Oprava elektroinstalace – hlavní stoupací vedení, přívodů do bytů a kompletní výměna přístrojové náplně rozvaděčů v bytovém domě Řehořova 48, Brno – Černovice
Investor:  Společenství vlastníků
předseda výboru Ing. Ludvík Borek tel: 731 350 606
Ukončeno – duben 2014

bytový dům reference


Oprava elektroinstalace - nové hlavní stoupací vedení, nový přívod pro výtah v bytovém domě Ibsenova 3-5, Brno-Lesná
Investor:  Společenství vlastníků
předseda výboru Ing. Vilém Treblík tel: 731 344 652
Ukončeno – září 2014
p. Vladimír Šilhan   tel: 604 844 735


Oprava elektroinstalace - osvětlení bytového domu Uzbecká 24, Brno-Bohunice

Investor: Společenství vlastníků
p.Trkan   tel: 739 833 625


Oprava elektroinstalace bytového domu Seifertova, Brno-Lesná
Investor:  Společenství vlastníků
p. Juřeník   tel: 604 618 609


Oprava elektroinstalace bytového domu Popkova, Kuřim. Celkem 2 vchody, 40 bytů.
Investor: Společenství vlastníků,
p. Jiří Marek   tel: 606 737 349


Oprava elektroinstalace bytového domu Vondrákova 25, Brno-Bystrc
Investor: Společenství vlastníků,
p. Vejrostová tel: 605 559 386


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Čápkova 12A, Brno.
Nové rozvaděče, přívody do bytů, svítidla s pohybovým čidlem, domácí telefony.
Investor: Společenství vlastníků domu,
předseda p. JUDr. Dostál   608 700 992


Oprava elektroinstalace - osvětlení společných prostor a domácích telefonů bytového domu Fričova3, Brno.                             
Investor: Společenství vlastníků domu,
předseda p. Spiller tel. 604 189 474


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Úvoz 108, Brno
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Mgr. Kůs tel. 515 542 066


Oprava elektroinstalace - výměna hlavního stoupacího vedení, osvětlení společných prostor a sklepů bytového Na Královkách 933/934, Kuřim.  2 vchody, 8 podlaží, celkem 48 bytů.
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Krumal


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Nám. Osvobození 821 - 823 a Zborovská 820, Kuřim
Investor:  Společenství vlastníků domu
předseda p. Ing. Macek: tel. 602 577 81


Generální oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu Zborovská  828-830, Kuřim.
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Plachý tel. 777 297 681                                


Montáž domácích telefonů bytový dům Horácké nám 10/11, Brno Řečkovice,
Celkem 138 domácích telefonů.                                 
Investor: Společenství vlastníků domu
předseda p. Vedral tel. 602 770 495


Celková rekonstrukce elektroinstalace kulturního a společenského centra na Nám. Osvobození Kuřim.

Investor: Město Kuřim

Napište nám

Kontaktujte nás ještě dnes.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016... (více informací)