BOSKOVICKÁ 14, 16, BRNO

BOSKOVICKÁ 14, 16, BRNO

Celková oprava elektroinstalace pro bytový dům BOSKOVICKÁ 14, 16, BRNO – výměna hlavního stoupacího vedení a hlavního přívodu do domu, přívody do bytů, hlavní rozvaděče a rozvaděč společné spotřeby jsou nové a nachystané pro třífázové přípojky pro všechny byty. Nechybí ani nouzové osvětlení a kompletní osvětlení na chodbách. Instalace v suterénu je také no vá. Nová instalace je v lištách. Stará instalace zdemonto vána a odvezena. V obou vchodech jsou nové domácí AUDIO TELEFONY, SYSTÉM TESLA GUARD. Svislá kabeláž je nová a napojená na odbočky k jednotlivým bytům, které jsou původní.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
Předseda výboru: p. Marcela Kaderková

Prohlédněte si naše další reference