Elektroservisní práce

Elektroservisní práce

Provádíme elektrikářské opravy a servisní zásahy na elektrické instalaci

  • Výměna bytové / domovní rozvodnice, montáž proudové chrániče (takzvané „fíčko“)
  • Servis osvětlení – výměna svítidel, světelných zdrojů
  • Doplnění osvětlení
  • Montáž nebo výměna pohybových čidel pro spínání osvětlení
  • Výměna vadných jističů, proudových chráničů, poškozených kabelů
  • Nová přípojka elektro, nebo rekonstrukce stávající přípojky, elektroměrový rozvaděč, příprava pro napojení fotovoltaické elektrárny
  • Výměna hlavního jističe před elektroměrem

Prohlédněte si naše další reference: Elektroservisní práce