MĚNÍN 336, MĚNÍN

MĚNÍN 336, MĚNÍN

Celková oprava elektroinstalace v bytovém domě MĚNÍN 336, MĚNÍN. Proběhla výměna hlavního domovního vedení a přívodů do bytů, nová instalace osvětlení schodiště a suterénu a instalace pro společnou spotřebu nových elektroměrových rozvaděčů na jednotlivých podlažích a rozvaděč společné spotřeby včetně zednického zapravení.

Investor: Společenství vlastníků
Předseda výboru: p. Miroslav Huták, +420 702 959 337

Prohlédněte si naše další reference