JANA UHRA 29, BRNO

JANA UHRA 29, BRNO

Výměna elektroměrových rozvadě ůa chodbách v bytovém domě JANA UHRA 29, BRNO. Stávající rozvaděče byly vybourány a demontovány. Nové rozvaděče mají prostor pro 3-fázový elektroměr pro každý byt, svorkovnice a přípojná místa jsou připravena tak,aby bylo možné a snadné přepojení bytů ze stávajících 1-fázových připojení na nová 3-fázová připojení. Rozvaděče jsou provedeny v požární odolnosti El30 s dodáním atestů, prohlášení o shodě a atestů o požární odolnosti.

Investor: Společenství vlastníků jednotek
Člen výboru: p. Mgr. Michal Losa

Prohlédněte si naše další reference